Hvordan unngår du inkasso i forbindelse med forbrukslånet?

forbrukslånet

Har du tatt opp forbrukslån og ser at du får problemer med å betale avdragene, er det viktig at du tar grep så raskt som mulig, slik at du unngår at lånet blir misligholdt og sendt til inkasso. Vi gir deg her et par tips med på veien.

Den åpenbare løsningen på å unngå at forbrukslånet går til inkasso, er selvsagt å betale alle avdrag til tiden, men av og til kommer man i en situasjon der det ikke er mulig. Man kan miste jobben, bli sykemeldt eller andre ting kan skje, som gjør at man får redusert inntekt en periode, og dermed får problemer med å få endene til å møtes. Det er viktig å huske på at når lånet først er sendt til inkasso, så har lånet i sin helhet forfalt til betaling, det er altså ikke bare det eller de avdragene du ikke har betalt som inkassoselskapet vil forsøke å drive inn, men hele lånesaldoen. Dette gjør at inkassogebyrene som påløper fort kan bli svært høye, og det er bare med på å gjøre en allerede vanskelig økonomisk situasjon ennå verre.

Vær proaktiv hvis du får betalingsproblemer

Hvis du ser at din privatøkonomi går i feil retning og at det blir vanskeligere og vanskeligere å betjene forbrukslånet, er det aller viktigste og lage en plan i følge Johan Hansen fra forbrukslån.no. Jo tidligere du gjør noe for å bedre situasjonen, desto enklere er det å nøste opp i problemene og få økonomien tilbake på rett spor.

Det første du bør gjøre er å kontakte banken og forklare dem situasjonen. Det er selvsagt aldri hyggelig å innrømme at man har tatt litt vel mye vann over hodet og at man kanskje sliter litt økonomisk, men de aller fleste banker vil møte deg med en høflig og åpen tone, og de vil i de aller fleste tilfeller være interesserte i å komme frem til en løsning. Det er på ingen måte i bankens interesse at du misligholder lånet slik at de må sende det til inkasso, så hvis du er tidlig ute og har en åpen dialog med banken, vil det normalt ikke være noe problem å justere lånet slik at du klarer avdragene.

En del forbrukslån på det norske markedet har tilbud om en eller to avdragsfrie måneder på lånet hvert år, så hvis dine betalingsproblemer er av midlertidig art, for eksempel fordi du har måtte bytte jobb, eller akkurat hatt en uforutsett og stor utgift, kan dette være en utmerket måte å komme seg ovenpå igjen. For at du skal kunne benytte slik avdragsfrihet kreves det normalt at du ikke er bakut med avdragene på lånet, hvis du først har misset et avdrag vil du med andre ord også miste muligheten for avdragsfrihet. Har lånet ditt ikke noe stående tilbud om avdragsfrihet, kan du kontakte banken og høre om muligheten for en spesialordning. Hvis du legger frem din økonomiske situasjon og forklarer at dine utfordringer med å betale er av forbigående karakter, vil de aller fleste banker med glede yte deg et par måneders avdragsfrihet.

Et alternativ til avdragsfrihet, som kanskje er mer aktuelt hvis din reduksjon i betalingsevne er av lengerevarende karakter, vil være å øke løpetiden på lånet. Dette øker selvsagt den totale kostnaden på lånet, men det er fremdeles en mye bedre løsning enn å misligholde gjelden.

Se også Forbrukslånsiden.com